Mandag Morgen 2012/09 04.03.2012 – 11.03.2012

Velg annen utgave

 • Investerer tungt i kultur

  NYE LØSNINGER

  NYE LØSNINGER: På hver sin måte og med ulik strategi har Sparebankstiftelsen DnB NOR, Fritt Ord og Cultiva forsøkt å forme kulturlivet. Cultiva har nylig satt egen virksomhet på vent i ubestemt tid, mens Fritt Ord og Sparebankstiftelsen skaper både nye institusjoner, bedre kunst, og nye arbeidsplasser.

  RESYMÉ

  Det er ikke Resymé til denne artikkelen.

  Les resten av artikkelen

 • Markedets overdommere kreves nedgradert

  NYE LØSNINGER

  NYE LØSNINGER: De mektige amerikanske kredittratingbyråene er verken bedre eller dårligere enn andre økonomer til å forutse økonomiske kriser, mener eksperter. Det er politikerne som har gitt byråene gudestatus, ved å gjøre kredittratingen til en del av lovverket for finanssektoren. EU prøver å demme opp for byråenes innflytelse, men sliter med å finne alternativer.

  RESYMÉ

  Det er ikke Resymé til denne artikkelen.

  Les resten av artikkelen

 • Tjener penger på å løse sosiale problemer

  TRENDER

  TRENDER: Investorer kan tjene på løsninger av sosiale problemer, og til gjengjeld kan det offentlig sikre seg at det kun blir betalt for løsninger som fungerer. Nytt tankegods er på vei inn i sosialsektoren, og investering kan bli et redskap til forebygging.

  RESYMÉ

  Med penger som sosial motivasjon: Tilbakefalls-prosenten blant innsatte i engelske fengsler er skyhøy. I Peterborough blir løslatte fanger møtt av One Service utenfor fengselsporten. Organisasjonen har ett mål: Å holde den innsatte ute av fengsel. Mislykkes de tjener de ikke penger.  One Services aktiviteter er finansiert gjennom såkalte sosiale obligasjoner, som er en ny måte å få private investorer med på sosialt arbeid.

  Les resten av artikkelen

 • Ressursnasjonalisme i Afrika

  MENINGER: Da den britiske statsministeren Harold Macmillan holdt sin berømte tale om «forandringenes vind» i Cape Town i 1960, snakket han om den enestående bølgen av politisk nasjonalisme som i løpet av et tiår tvang frem en brå slutt på kolonistyrene over mesteparten av kontinentet. Nesten et halvt århundre senere blåser forandringens vinder over kontinentet på nytt. Denne gangen er det ressursnasjonalismens vinder, og de er ustoppelige, skriver Wallace Cuma i Mandag Morgens nye spalte, "Stemmer utenfra".

  RESYMÉ

  Den globale økonomiske krisen til tross: Takket være etterspørselen fra Kina og andre utviklingsmarkeder opplever verden en råvareboom som har gitt styresmaktene i de fleste afrikanske land mot til å sette større kraft bak sine krav om en høyere andel av inntektene fra primærnæringene. Dette oppleves her som berettigede – om enn sene – tiltak for å la større deler av lokalbefolkningen, og da særlig de fattige, få ta del i de verdiene som kontinentets naturressurser representerer.

  Les resten av artikkelen

 • USA: Millioner av nye jobber i helse og omsorg

  TRENDER

  TRENDER: USAs uoffisielle arbeidsbibel bringer dårlige nyheter til industriarbeiderne. Det er innen helse og omsorg de nye arbeidsplassene kommer i USA.

  RESYMÉ

  Amerikanerne skal ikke gjøre seg noen forhåpninger om at industrien vil klare å gjenetablere det betydelige antall arbeidsplasser som er blitt borte i løpet av de siste ti årene. På den annen side vil aldringen i befolkningen skape millioner av nye arbeidsplasser innen helse og omsorg.

  Les resten av artikkelen

 • Dømt til å frikjennes

  «Det er ikke ulovlig å sette inn en uerfaren statsråd. Spørsmålet er om det er lurt», sier tidligere SV-medlem Olav Gunnar Ballo. Den alltid snakkesalige Ballo er blitt for SV det Sven O. Høiby var for kongefamilien: Ikke all verdens injurierende kraft, men plagsom og ikke helt uten poenger, skriver Kristin Hoff.

  RESYMÉ

  Stoltenbergs Catch 22: Jens Stoltenberg står overfor et klassisk Catch 22: Skulle han ønske å fjerne Audun Lysbakken som statsråd kan han ikke gjøre det, fordi det faktisk ikke blir noen regjering å sitte i, dersom ikke SV´s partileder også kan sitte der.  Ukens perspektiv er skrevet av Kristin Taraldsrud Hoff.

  Les resten av artikkelen

 • Foretak i ruiner

  LEDER

  LEDER: Den såkalte foretaksmodellen for organisering av sykehusene er under sterkere press enn noen gang siden den ble vedtatt i 2001, under daværende helseminister Tore Tønne i Jens Stoltenbergs første regjering. Vi tror løpet er politisk kjørt for foretaksmodellen nå. Uansett hvor gode intensjonene har vært fikk den aldri lov til å virke skikkelig i praksis.

  RESYMÉ

  Den såkalte foretaksmodellen for organisering av sykehusene er under sterkere press enn noen gang siden den ble vedtatt i 2001, under daværende helseminister Tore Tønne i Jens Stoltenbergs første regjering. Resultatet har blitt en tannløs hybridmodell med det verste fra to verdener – politisk styring uten ansvar og foretaksorganisering uten direksjonsmakt.

  Les resten av artikkelen

 • Gjør EØS-midlene formelt til en fast del av EØS-avtalen

  Stortingsbehandlingen av de nye EØS-midlene førte ikke til særlig debatt. Det hele varte kun i fem minutter og bar preg av å være en formalitet. I perioden 2009-2014 skal Norge bidra med 14 milliarder kroner til fattigere EU-land. Dette tilsvarer 2.8 milliarder kroner i året. Riktignok er Island og Liechtenstein med på giversiden, men Norge står for 97 prosent av EØS-midlene som går til EU, skriver Tom O. Johnsen.

  RESYMÉ

  I perioden 2009-2014 skal Norge bidra med 14 milliarder kroner til fattigere EU-land. Dette tilsvarer 2.8 milliarder kroner i året. Riktignok er Island og Liechtenstein med på giversiden, men Norge står for 97 prosent av EØS-midlene som går til EU, skriver Tom O. Johnsen i en kommentar.

  Les resten av artikkelen

 • Estelle trendet - selv som NN

  ETTERRETNING

  ETTERRETNING: Uke 8 ble kongelig på norske Wikipedia. Harald, Viktoria, Madeleine og den svenske dronningrekken trendet stort, sammen med NN, prinsesse av Sverige.

  RESYMÉ

  Det er ikke Resymé til denne artikkelen.

  Les resten av artikkelen

Få GRATIS adgang til alle Resyméer på mandagmorgen.no

Adgang til 6 års kunnskapsbase strukturert på fokusområder.

Allerede abonnent?

Låst = låst artikler.

Gå til toppen

Mandag Morgen,
Grubbegata 6, 0181 Oslo, Tlf: +47 22 31 03 10,

Credits

Artikkelen er låst. Klikk på 'Abonnement'